Ανακοίνωση νέας περιοχής προς σύνδεση

 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ

 

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

(ΝΟΜΟΙ 1 ΤΟΥ 1971 ΕΩΣ 158(Ι) 2013)

 

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 33 του περί Αποχετευτικών  Συστημάτων Νόμου αποφάσισε και ανακοίνωσε τις περιοχές που θα πρέπει το αργότερο σε έξι (6) μήνες μετά τις 28/05/2021 να προβούν σε διαδικασία σύνδεσης με το δημόσιο αποχετευτικό σύστημα σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

 

Η ανακοίνωση αφορά τον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Αχέλειας Α΄Φάση και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 21/05/2021, (Κ.Δ.Π.215/2021).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*