S.B.P Personnel

General Manager

Nikolas Α. Papalos

Technical Services

Manager: George Hadjigeorgiou

George Karagiannis 

Ioannis Onoufriou

Development Department

Elena Sofianou 

Andri Charalambous

Connection Department

Soteria Georghiou

Maintenance Department

Constantinos Tziolis 

Michalis Pileas 

Διαχωρισμού/Άδειες Οικοδομής

Kyriakos Hadjiantonis

Sewerage Treatment Unit

Lazaros Anastasiou

Kiriakos Kouspos 

Elias Hatzipapas 

Christos Charalambous 

Nikos Stroppos 

Savvas Spyrou

Christos Chrysostomou

Administration

Administrative Officer: Christos Theodorou 

General Manager Secretary

Maria Papavasiliou

Registry

Maria Christodoulou 

Stavroulla Hadjisofokli 

Messengers/ Cleaning

Charalambos Tamamounas 

Valentinos Athanasiou 

Skevi Pieretti 

Miroulla Demetriou 

Financial Department

Financial Controller: Christina Georgiadou

Accounts

Elena Stylianou 

Kyproula Lambrou 

Tax Department

Maria Argakiotou 

Christina Ioannidou 

Anna Papageorgiou 

Fostera Charalambous

Georgia Christou