Τεράστια πρόκληση και προσβολή για το δημόσιο αίσθημα και πλήγμα στον αγώνα κατά της διαφθοράς η απόφαση για τερματισμό της πειθαρχικής δίωξης εργοληπτικών εταιρειών που ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο του Σ.Α.ΠΑ.

Η απόφαση του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών ́Εργων για τερματισμό της πειθαρχικής δίωξης και της απαλλαγής εργοληπτικών εταιρειών που είχαν εμπλοκή στις υποθέσεις διαφθοράς και διαπλοκής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, αποτελεί τεράστια πρόκληση και προσβολή για το δημόσιο αίσθημα περί λογοδοσίας και τιμωρίας όσων ενέχονται σε τέτοια σκάνδαλα αλλά και ισχυρό πλήγμα εναντίον της προσπάθειας για πάταξη των φαινομένων της διαφθοράς και της διαπλοκής στη χώρα μας.

Είναι προκλητικό και ταυτόχρονα αποκαρδιωτικό το γεγονός ότι το θεσμικό όργανο που είναι επιφορτισμένο με τον πειθαρχικό έλεγχο των εργοληπτών, επέδειξε ασύγγνωστη αμέλεια ή εσκεμμένη παράλειψη σε σχέση με τη δίωξη των εν λόγω εργοληπτικών εταιρειών, με αποτέλεσμα, επικαλούμενο την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος, να τερματίσει τη δίωξη. Οκτώ σχεδόν χρόνια από την έναρξη της διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης (18 Ιουλίου 2016) δεν στάθηκαν αρκετά για να ολοκληρωθεί η εκδίκαση των υποθέσεων και τα ερωτήματα για τα κίνητρα και τις προθέσεις εγείρονται αμείλικτα για τους έχοντες την κατά Νόμον αρμοδιότητα και ευθύνη.

Το Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Τα μέλη του, στα οποία περιλαμβάνονται και ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί, διορίζονται, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και ́Εργων. Από το 2016, οι διοικητικοί σύμβουλοι άλλαξαν αρκετές φορές, όμως η απροθυμία για τη διεξαγωγή της πειθαρχικής δίκης παρέμενε αμετάβλητη.

Είναι προφανές ότι τα μέλη των αρμοδίων οργάνων του Συμβουλίου δεν έπραξαν το καθήκον τους και γι’ αυτό, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και άλλες αρμόδιες Αρχές του Κράτους οφείλουν να λάβουν μέτρα με αποφασιστικότητα και έμπρακτο σεβασμό προς το δημόσιο αίσθημα.