Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 33

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

(ΝΟΜΟΙ 1 ΤΟΥ 1971 ΕΩΣ 158(Ι) 2013)

Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 33

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 33 του περί Αποχετευτικών  Συστημάτων Νόμου αποφάσισε και ανακοίνωσε τις περιοχές (οδούς) που θα πρέπει το αργότερο σε έξι (6) μήνες μετά τις 02/02/2024 να προβούν σε διαδικασία σύνδεσης με το δημόσιο αποχετευτικό σύστημα σύμφωνα με τη Νομοθεσία, ο οποίες είναι:

ΕΜΠΑ

Μέρος Γιαλούσας και πάροδος

Μέρος Κυριάκου Μάτση και παρόδοι

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Μέρος Μιχαήλ Θερβάντες

ΚΟΝΙΑ

Μέρος παρόδων Άννας Μαϊμάρη

Γρηγορίου Ξενοπούλου

ΧΛΩΡΑΚΑ

Μέρος παρόδων Νικόλα Χατζηοικονόμου

ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ

Ερεσού

Η ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 2 Φεβρουραίου 2024 (Κ.Δ.Π. 37/2024).