Πληρωμή τελών

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου πληροφορεί το κοινό ότι η τελευταία προθεσμία πληρωμής των αποχετευτικών τελών λήγει την 6η Νοεμβρίου 2017. Μετά την ημερομηνία αυτή θα επιβάλλεται επιβάρυνση (Άρθρο 30(3) του Νόμου).

Καλούνται όλοι οι πολίτες, ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων, όπως εξοφλήσουν έγκαιρα τις οφειλές τους. Η πληρωμή μπορεί να γίνει στα γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, οδός Κινύρα 23, Κόσμος Κωρτ ή σε όλες τις τράπεζες και συνεργατικά ιδρύματα έως την 6η Νοεμβρίου 2017.

Το κοινό πληροφορείται ότι σε περίπτωση που κάποιος δεν παραλάβει λογαριασμό, είτε λόγω αλλαγής διεύθυνσης είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δε σημαίνει ότι απαλλάσσεται της υποχρέωσης πληρωμής μέσα στον καθορισμένο χρόνο, γι' αυτό θα πρέπει να προσέλθει στα γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου προσκομίζοντας στοιχεία των τίτλων ιδιοκτησίας που κατέχει ώστε να του εκδοθεί νέος λογαριασμός και να διευθετήσει την πληρωμή του.