Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων

Λειτουργία του Συστήματος και Επεξεργασία Λυμάτων

Τα υγρά απόβλητα (λύματα) από κάθε οικοδομή μέσω ιδιωτικού συστήματος καταλήγουν (χωρίς ή μετά από προεπεξεργασία που χρειάζεται για βιομηχανικά λύματα) στο κεντρικό φρεάτιο της οικοδομής και από εκεί στην δημόσια υπόνομο που βρίσκεται στον δρόμο.

Τα λύματα μέσω δημόσιων αγωγών με φυσική ροή καταλήγουν στον κεντρικό συλλέκτη (παραλιακός αγωγός) όπου και παίρνουν πορεία προς την μονάδα βιολογικού καθαρισμού.

Σήμερα, υπάρχουν τρία κεντρικά αντλιοστάσια που εξασφαλίζουν την προώθηση των λυμάτων στην μονάδα καθαρισμού, όπου τυγχάνουν πλήρους επεξεργασίας (τρίτου βαθμού).

1. Στο πρώτο στάδιο γίνεται η αφαίρεση των ξένων σωμάτων μεγάλου μεγέθους με την βοήθεια μηχανικών σχαρών.

2. Μετά αφαιρούνται τα πιο λεπτά στερεά (χώμα, άμμοι, κουκούτσια κλπ.)

3. Γίνεται πρώτη καθίζηση σε δεξαμενές από όπου αφαιρούνται τα πρώτα οργανικά στερεά. Μειώνεται έτσι κατά 30-40% το βιολογικό φορτίο.

4. Τα λύματα μπαίνουν μετά στις δεξαμενές αερισμού όπου με την βιολογική μέθοδο της ενεργοποιημένης οργανικής μάζας ολοκληρώνεται η διάσπαση του υπόλοιπου βιολογικού φορτίου κατά 90%.

5. Ακολουθεί η δεύτερη καθίζηση όπου τα ήδη επεξεργασμένα νερά διαχωρίζονται από την ενεργοποιημένη μάζα και προωθούνται στην τριτοβάθμια μονάδα όπου γίνεται φυσικό φιλτράρισμα διαμέσου στρωμάτων άμμου και μετά απολύμανση.

Μετά την πιο πάνω επεξεργασία το παραγόμενο νερό είναι έτοιμο για άρδευση στην γεωργία.
Η βιολογική λάσπη που παράγεται σαν αποτέλεσμα της επεξεργασίας, αποξηραίνεται αφού περάσει μέσα από μια διαδικασία χώνεψης και συμπύκνωσης. Η αποξηραμένη λάσπη είναι ένα καλό λίπασμα, αφού περιέχει πολλά θρεπτικά στοιχεία και μπορεί να αντικαταστήσει τα εμπορικά λιπάσματα.