Συντήρηση του Συστήματος

Το Σ.Α.ΠΑ. έχει την ευθύνη του ελέγχου και αναλαμβάνει τη συντήρηση σε τακτά χρονικά διαστήματα, του δημόσιου δικτύου συλλογής, των αντλιοστασίων και του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων όπως πιο κάτω: 

1. Καθαρίζει και συντηρεί τους δημόσιους αγωγούς στους δρόμους.

2. Ανταποκρίνεται σε έκτακτες κλήσεις για αντιμετώπιση πιθανών μπλοκαρισμάτων των δημόσιων αγωγών και παρουσία δυσοσμίας.

3. Ελέγχει την καλή λειτουργία και συντήρηση των αποχετεύσεων στα ιδιωτικά υποστατικά και ειδικά των λιποπαγίδων και αντλιοστασίων.

4. Διενεργεί ψεκασμούς στα δημόσια φρεάτια και αγωγούς για καταπολέμηση των κατσαρίδων και τρωκτικών. 


Προσοχή
Η σύνδεση με το σύστημα χωρίς την εξασφάλιση ειδικής γραπτής άδειας από το Σ.Α.ΠΑ (Πράσινη Κάρτα) απαγορεύεται.

Η επέμβαση στο σύστημα με το άνοιγμα των δημοσίων αγωγών οικοδομής απαγορεύεται.

Η διατήρηση του σηπτικού και απορροφητικού λάκκου μετά τη σύνδεση απαγορεύεται.

Απαγορεύεται η απόρριψη στο σύστημα των πιο κάτω: 
• Νερά βροχής 
• Στερεά, απορρίματα φαγητών, τσίκλες 
• Προφυλακτικά, σερβιέττες υγείας 
• Χρωστικές ουσίες (μπογιάδες κλπ) 
• Βενζίνη, πετρέλαιο ή άλλες εύφλεκτες ύλες 
• Τοξικές ή δηλητηριώδεις ουσίες και βαρέα μέταλλα 
• Λάδια, γράσα, κερί κλπ. (λιπαρές ουσίες) 
• Στάσιμα λύματα π.χ. από απορροφητικούς λάκκους ή στεγανές δεξαμενές 
• Λύματα ή λάσπη από βιολογικούς σταθμούς